Donaties

We zijn een stichting en daardoor naast de inbreng van de stichtingsleden zeer afhankelijk van onze sponsor en donateurs.

Daarom willen we alle donateurs bedanken voor hun donaties.